Jelena Vukmirica Jelena Vukmirica
Jelena Vukmirica
Jelena Vukmirica Jelena Vukmirica Jelena Vukmirica Jelena Vukmirica
  Govor i glas
 Pokret i glas
 Pokret
 Monološke forme  i govorništvo
 Gluma   GLUMA
 

    Gluma 1
  • Obuhvaća osnove glumačkog zanata; upoznavanje sa scenskim zakonitostima, držanjem tijela, rada na glasu i upoznavanje sa radom na dramskom tekstu.
    Gluma 2
  • Napredniji nivo glumačkog zanata; radi se na postavljanju određenih dijelova iz dramskih komada, improvizacijama, radu s partnerom i u grupi.

    * cjenik na upit